Agourogiannis, Panagiotis, Dimitris Kavroudakis, and Marios Batsaris. 2021. “Spatial Analysis on Networks: Towards Identifying Similarity of Routes”. European Journal of Geography 12 (4). https://doi.org/10.48088/ejg.p.ago.12.4.045.057.