VANDARAKIS , Dimitris, Kalliopi KYRIAKOU, Fragiska-Karmela GAD, Vassileios KAPSIMALIS, Ioannis PANAGIOTOPOULOS, Vassiliki LOUKAIDI, Georgios-Aggelos HATIRIS, and Andreas SIOULAS. 2019. “THE CARRYING CAPACITY AND ENVIRONMENTAL FRIENDLY PLANS FOR FUTURE TOURISM DEVELOPMENT IN RHODES ISLAND, GREECE”. European Journal of Geography 10 (4). https://www.eurogeojournal.eu/index.php/egj/article/view/213.